Wie wordt de nieuwe Lierse Belleman of -vrouw?

Een Belleman is geïnspireerd door de figuur van de nu verdwenen stadsomroeper die eeuwenlang al roepend de aandacht van het volk trok voor belangrijke officiële mededelingen tot aankondigingen van verkopen of kermissen na de zondagsmis. Deze rol was belangrijk omdat er toen bij gebrek aan kranten en moderne technologie weinig algemene, publieke communicatiemiddelen bestonden.

Vandaag is de rol van een Belleman vooral ceremonieel bij de opening van een evenement of een nieuw gebouw, of naar aanleiding van een jubileum of een andere plechtige gebeurtenis.

De laatste Lierse Belleman was, de in 2010 veel te vroeg overleden, Marc De Belder, die de vriendelijkste straatveger van Lier werd genoemd.

Traditioneel is een Belleman een man, maar ondertussen zijn er in Vlaanderen ook enkele vrouwen die deze functie uitoefenen.

Naar aanleiding van de Ommegang 2022, organiseerden de Gezellen van ‘t Groot Volk in samenwerking met de stad Lier, de Gentse Orde van de Belleman en de overkoepelende Gilde van de Bellemannen, een wedstrijd voor een nieuwe Lierse Belleman of -vrouw.

De Belleman moet een bepaalde persoonlijkheid en een aantal belangrijke vaardigheden hebben. Ten eerste is een Belleman een sociaal persoon, met een groot hart voor zijn stad of gemeente en hij mag natuurlijk geen spreekangst hebben. Als spreker heeft hij een luide, maar vooral een klare stem. Zijn roepen hoeven niet per se in het Algemeen Nederlands te zijn, zolang het publiek hem maar goed begrijpt.

De Belleman trekt de aandacht van het publiek door luid met zijn bel te rinkelen en begint zijn roep met de woorden ‘Aandacht! Aandacht!’ en sluit hem af met ‘Men zegge het voort!’. De roep mag inhoudelijk niet religieus, politiek getint of kwetsend zijn. De Belleman moet ook animo en enthousiasme creëren bij het luisterende publiek.

 • een krachtige klare stem, ‘gelijk een klok’,
 • graag onder de mensen komen,
 • geen schroom hebben naar de toeschouwers toe,
 • een boodschap kort en bondig kunnen brengen,
 • een minimale kennis hebben over Lier,
 • het Lierse dialect machtig zijn is meer dan een pluspunt.

De wedstrijd vond plaats op 11 september 2022 in de Lierse binnenstad en begon op de Zaterdagse markt aan de pui van het stadhuis.

Inhoud van de opdrachten:

 1. Vanop de pui van het stadhuis kondigden de kandidaten de start van de wedstrijd aan (declameren of aflezen van een door de Gezellen opgemaakte tekst die een week voor de wedstrijd aan de kandidaten werd bezorgd),
 2. Daarna prezen de kandidaten op enkele willekeurige plaatsen op de Zaterdagse markt de uitgestalde koopwaar aan (improvisatie door de kandidaten).
 3. Op de zitkade aan het Felix Timmermansplein stelden de kandidaten, in het zo goed mogelijk Algemeen Nederlands, zichzelf voor (declameren of aflezen van een door de kandidaten zelf  opgemaakte tekst),
 4. Op het Zimmerplein maakten de kandidaten reclame voor de Ommegang (declameren of voorlezen van een door de kandidaten zelf opgemaakte tekst) met aandacht voor interactie met de toeschouwers op de terrassen,
 5. Op het Begijnhof volgde een korte wandeling (5 minuten) met een door de kandidaten in het Liers dialect gestelde en van buiten geleerde tekst met als onderwerp het begijnhof en/of de begijnen.

De jury werd samengesteld uit een afvaardiging van het Lierse college van burgemeester en schepenen en de organiserende verenigingen.

Aan de kade van de Moedige Bootvissers volgde de proclamatie met een natje en een droogje.
Vincent Corveleyn werd tot nieuwe Lierse Belleman geproclameerd. Hij zal op de zondagen 2 en 9 oktober plechtig de Ommegangsstoet openen.