Vanaf 2022 zal de Lierse duivenmarkt ingekort worden van 3 maanden naar 1 maand. Daarvoor organiseerde Lier een duivenmarkt van half januari tot half april op zondag van 4 tot 13 uur op de Grote Markt. Maar de opkomst voor de duivenmarkt nam jaarlijks af, zowel wat betreft duivenverkopers als kopers. Jonge duivenverkopers werken nu liever met kopers die rechtstreeks bij de verkoper thuis kopen. Ook speelt internetverkoop hier zijn rol. Hiermee verdwijnt in Lier een stukje folklore en een apart toeristisch evenement.

Lier heeft al meer dan een eeuw een belangrijke plaats in de duivensport. Zijn duivenmarkt is niet de enige, maar wel de grootste en de meest gekende van Europa. In de Lierse stadsarchieven vinden we reeds aanwijzigingen dat er een duivenmarkt bestond in 1791. Vanaf 1922 stellen we vast dat er op zondagochtend een duivenmarkt plaatsvindt. Het doet ons vermoeden dat de duivenmarkt een onderdeel was van een veel grotere markt van pluimvee en kleine erfdieren. Rond het jaar 2000 wisselden 4 à 5.000 jonge duiven per zondag van eigenaar. De prijs die men betaalt voor een duif kan sterk variëren naargelang het tijdstip waarop de verkoop plaatsvindt. In de vroege ochtend zijn de duiven het duurst, enkele uren later dalen de prijzen spectaculair en tegen sluitingstijd zijn ze dan ook het goedkoopst. De beste exemplaren zijn reeds weg in de vroege ochtend en de laatste exemplaren zijn meer bestemd voor de kookpot.

Naast enkele Lierse verkopers komen de andere uit de omliggende gemeenten, zelfs andere provincies. Deze verkopers zijn van een divers pluimage. Vooreerst heb je de goede liefhebber die voor zichzelf een beperkt aantal jongen wil en met de overschot naar de markt gaat. Daarnaast zijn er ook mensen die enkel duiven kweken met de bedoeling er een beetje zakgeld aan over te houden. Ten slotte is er nog een groep die beter gemeden kan worden: de oplichters. Zij schermen met rasduiven maar verkopen in feite armzalige vogels die beter bij de poelier in de etalage zouden liggen. Natuurlijk worden er ook goede duiven verkocht. Er zijn voldoende voorbeelden van klasseduiven bekend die afkomstig zijn van de Lierse duivenmarkt.

De grote belangstelling voor de Lierse duivenmarkt kan voor een deel toegeschreven worden aan een aantal bekende Lierse duivenmelkers. De beroemste was ongetwijfeld Karel Wegge (1842-1896). Hij woonde aan de Hoogveldweg, waar hij molenaar was van de Gasthuismolen. De naam van Wegge is nog steeds verbonden aan een rastype in de duivensport. Hij was de sterkste duivenspeler van zijn tijd. In Lier zagen ze liever zijn hielen dan zijn tenen. Wanneer hij ergens in Lier kwam om met de duiven te spelen, bleven de anderen weg of stapten ze op. Daarom nam hij meestal deel aan de grote wedstrijden te Brussel.