De ommegangstraditie is een eeuwenoud gegeven: deze ‘stoet’ met deels religieus en deels werelds karakter groeit vanaf begin 15de eeuw uit de processie waarin met de relieken van stadspatroon Gummarus in de stad wordt rond gegaan of ommegeghaen ter gelegenheid van de Lierse kermis. Naast die traditionele, religieus geïnspireerde optocht kan de viering van een bepaalde gebeurtenis of persoon eveneens reden zijn voor een Ommegang.

Reuzen, fabeldieren en praalwagens vormen een vast onderdeel van de Ommegang. Hun plaats in de optocht hangt af van de gelegenheid waarvoor hij uitgaat. De groep breidt doorheen de eeuwen geleidelijk uit en staat nu bekend als ‘de historische Lierse reuzentrein’.

Oorspronkelijk komen de reuzen jaarlijks onder de mensen. Oorlog of geldgebrek beletten het uitgaan van de Ommegang soms voor jaren. Eenmaal, in 1722, zijn de uitgaven dan weer zo buitensporig dat het stadsbestuur door de overheid op de vingers getikt wordt. Vanaf de 19de eeuw worden de optredens van de reuzen exclusiever en laten ze zich alleen nog tijdens bijzondere gelegenheden zien.

De Gezellen van ’t Groot Volk willen de reuzen opnieuw vaker in het Lierse straatbeeld laten verschijnen. Zo blijft de reuzentraditie leven en krijgt dit buitengewoon Liers erfgoed meer bekendheid.

Op de jaarlijkse GrOOte Zondag (zondag vóór de Sint-Gummarusprocessie in oktober) gaat de historische reuzenfamilie uit. De Ommegang is sedert 2020* een vijfjaarlijks evenement met de volledige historische reuzentrein en kan zo, naar de aloude traditie, om de 25 jaar deel uit maken van de Gummarusfeesten.
*2022, uitgesteld omwille van de coronapandemie.